Dlaczego proponujemy nowe t艂umaczenie?

Podczas wydarzenia Agile Coach Camp PL w kwietniu 2023 mieli艣my mo偶liwo艣膰 om贸wi膰 mi臋dzy sob膮 r贸偶ne do艣wiadczenia i spostrze偶enia zwi膮zane z polskim t艂umaczeniem Agile Manifesto. W trakcie tych rozm贸w doszli艣my do wniosku, 偶e obecne t艂umaczenie nie pomaga zrozumie膰 oryginalnej tre艣ci i zamys艂u autor贸w. Poniewa偶 nie dla ka偶dego wersja angloj臋zyczna jest w pe艂ni zrozumia艂a, postanowili艣my zaproponowa膰, naszym zdaniem, lepiej oddaj膮ce sens t艂umaczenie. Naszym celem jest pom贸c ka偶demu zrozumie膰 tre艣膰 Agile Manifesto, najlepiej jak to jest mo偶liwe, unikaj膮c r贸偶nych uproszcze艅 i przeinacze艅.


Mierz膮c si臋 z tym wyzwaniem starali艣my si臋 zachowa膰 balans pomi臋dzy jak najwierniejszym t艂umaczeniem orygina艂u, og贸lnej intencji zdania w j臋zyku angielskim, r贸偶nym znaczeniem polskich s艂贸w brzmi膮cych podobnie do angielskich, oraz potocznym stylem wypowiedzi.

Poni偶ej znajdziesz analiz臋 por贸wnawcz膮 z wyja艣nieniem naszych zmian w t艂umaczeniu 馃檪

Wst臋p i 4 warto艣ci

Wersja oryginalna

Manifesto for Agile Software Development

We are uncovering better ways of developing
software by doing it and helping others do it.
Through this work we have come to value:

Aktualne t艂umaczenie

Manifest programowania zwinnego

Odkrywamy nowe metody programowania dzi臋ki
praktyce w programowaniu i wspieraniu w nim innych.
W wyniku naszej pracy, zacz臋li艣my bardziej ceni膰:

Nasza propozycja

Manifest zwinnego wytwarzania oprogramowania

Odkrywamy lepsze metody wytwarzania oprogramowania poprzez praktyk臋 i wspieranie w tym innych. Dzi臋ki tej pracy nauczyli艣my si臋 ceni膰:

Wyja艣nienie zmian:

Wersja oryginalna

Aktualne t艂umaczenie

Nasza propozycja

Wyja艣nienie zmian:

Wersja oryginalna

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

Aktualne t艂umaczenie

Oznacza to, 偶e elementy wypisane po prawej s膮 warto艣ciowe, ale wi臋ksz膮 warto艣膰 maj膮 dla nas te, kt贸re wypisano po lewej.

Nasza propozycja

Podczas gdy w elementach wypisanych po prawej jest warto艣膰, to bardziej cenimy te po lewej.

Wyja艣nienie zmian:

12 zasad

Wersja oryginalna

Principles behind the Agile Manifesto

We follow these principles:

Aktualne t艂umaczenie

Za艂o偶enia Manifestu Programowania Zwinnego

Wyznajemy nast臋puj膮ce zasady:

Nasza propozycja

Zasady b臋d膮ce podstaw膮 Manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania

Kierujemy si臋 nast臋puj膮cymi zasadami:

Wyja艣nienie zmian:

Wersja oryginalna

Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.

Aktualne t艂umaczenie

Najwy偶szy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzi臋ki wczesnemu i ci膮g艂emu wdra偶aniu warto艣ciowego oprogramowania.

Nasza propozycja

Naszym najwy偶szym priorytetem jest zadowolenie klienta poprzez wczesne i ci膮g艂e dostarczanie warto艣ciowego oprogramowania.

Wyja艣nienie zmian:

Wersja oryginalna

Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage.

Aktualne t艂umaczenie

B膮d藕cie gotowi na zmiany wymaga艅 nawet na p贸藕nym etapie jego rozwoju. Procesy zwinne wykorzystuj膮 zmiany dla zapewnienia klientowi konkurencyjno艣ci.

Nasza propozycja

B膮d藕my otwarci na zmiany wymaga艅, nawet gdy prace s膮 ju偶 zaawansowane. Procesy zwinne wykorzystuj膮 zmian臋 dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej klienta.

Wyja艣nienie zmian:

Wersja oryginalna

Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale.

Aktualne t艂umaczenie

Dostarczajcie funkcjonuj膮ce oprogramowanie cz臋sto, w kilkutygodniowych lub kilkumiesi臋cznych odst臋pach. Im cz臋艣ciej, tym lepiej.

Nasza propozycja

Dostarczajmy funkcjonuj膮ce oprogramowanie cz臋sto, co kilka tygodni lub miesi臋cy, preferuj膮c kr贸tsze ramy czasowe.

Wyja艣nienie zmian:

Wersja oryginalna

Business people and developers must work together daily throughout the project.

Aktualne t艂umaczenie

Zespo艂y biznesowe i deweloperskie musz膮 艣ci艣le ze sob膮 wsp贸艂pracowa膰 w codziennej pracy przez ca艂y czas trwania projektu.

Nasza propozycja

Codzienna wsp贸艂praca pomi臋dzy osobami zwi膮zanymi z biznesem i deweloperami jest niezb臋dna przez ca艂y czas trwania projektu.

Wyja艣nienie zmian:

Wersja oryginalna

Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.

Aktualne t艂umaczenie

Tw贸rzcie projekty wok贸艂 zmotywowanych ludzi. Zapewnijcie im potrzebne 艣rodowisko oraz wsparcie i zaufajcie, 偶e wykonaj膮 powierzone zadanie.

Nasza propozycja

Budujmy projekty wok贸艂 zmotywowanych ludzi. Zapewniajmy im 艣rodowisko i wsparcie, kt贸rego potrzebuj膮 oraz zaufajmy, 偶e wykonaj膮 swoje zadania.

Wyja艣nienie zmian:

Wersja oryginalna

The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.

Aktualne t艂umaczenie

Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania informacji zespo艂owi deweloperskiemu i wewn膮trz niego jest rozmowa twarz膮 w twarz.

Nasza propozycja

Najbardziej efektywnym i skutecznym sposobem przekazywania informacji zespo艂owi deweloperskiemu i wewn膮trz niego jest rozmowa twarz膮 w twarz.

Wyja艣nienie zmian:

Wersja oryginalna

Working software is the primary measure of progress.

Aktualne t艂umaczenie

Dzia艂aj膮ce oprogramowanie jest podstawow膮 miar膮 post臋pu.

Nasza propozycja

Dzia艂aj膮ce oprogramowanie jest podstawow膮 miar膮 post臋pu.

Wyja艣nienie zmian:

Naszym zdaniem aktualne t艂umaczenie tej zasady jest najlepszym mo偶liwym.

Wersja oryginalna

Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.

Aktualne t艂umaczenie

Procesy zwinne umo偶liwiaj膮 zr贸wnowa偶ony rozw贸j. Sponsorzy, deweloperzy oraz u偶ytkownicy powinni by膰 w stanie utrzymywa膰 r贸wne tempo pracy.

Nasza propozycja

Procesy zwinne sprzyjaj膮 zr贸wnowa偶onemu wytwarzaniu oprogramowania. Sponsorzy, deweloperzy oraz u偶ytkownicy powinni by膰 w stanie d艂ugoterminowo utrzymywa膰 sta艂e tempo pracy.

Wyja艣nienie zmian:

Wersja oryginalna

Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.

Aktualne t艂umaczenie

Ci膮g艂e skupienie na technicznej doskona艂o艣ci i dobrym projektowaniu zwi臋ksza zwinno艣膰.

Nasza propozycja

Ci膮g艂e utrzymywanie uwagi na doskona艂o艣ci technicznej i dobrym projektowaniu wzmacnia zwinno艣膰.

Wyja艣nienie zmian:

Wersja oryginalna

Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential.

Aktualne t艂umaczenie

Prostota 鈥 sztuka minimalizowania ilo艣ci koniecznej pracy 鈥 jest kluczowa.

Nasza propozycja

Prostota - sztuka maksymalizacji ilo艣ci pracy, kt贸ra nie zostanie wykonana - jest niezb臋dna.

Wyja艣nienie zmian:

Wersja oryginalna

The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.

Aktualne t艂umaczenie

Najlepsze rozwi膮zania architektoniczne, wymagania i projekty pochodz膮 od samoorganizuj膮cych si臋 zespo艂贸w.

Nasza propozycja

Najlepsze architektury, wymagania i rozwi膮zania wy艂aniaj膮 si臋 w samoorganizuj膮cych si臋 zespo艂ach.

Wyja艣nienie zmian:

Wersja oryginalna

At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.

Aktualne t艂umaczenie

W regularnych odst臋pach czasu zesp贸艂 analizuje mo偶liwo艣ci poprawy swojej wydajno艣ci, a nast臋pnie dostraja i dostosowuje swoje dzia艂ania do wyci膮gni臋tych wniosk贸w.

Nasza propozycja

W regularnych odst臋pach czasu zesp贸艂 rozwa偶a jak sta膰 si臋 bardziej skutecznym, a nast臋pnie odpowiednio dostraja i dostosowuje swoje dzia艂ania.

Wyja艣nienie zmian: